علی خادم زاده

تصویر علی خادم زاده
با تمام تلاش های پیغمبر اکرم (ص) برای تمام کردن مکارم اخلاقی و به راه راست آوردن مردم ، اما آن ها کاری کردند که در روز مبعث سیدالشهدا (ع) از مدینه خارج شدند .
پیامبر (ص) در جامعه ای مبعوث شدند که ، دخترانشان را زنده به گور می کردند . اما ایشان بعد از 23 سال توانست کمی آن ها را به راه راست بکشاند . متاسفانه اکنون و در دوره ما نیز مساله سقط جنین زیاد شده است . می توان این را از سوالات زیاد مردم از دفاتر...
در دوران جاهلیت ، حتی بعضی از مادران هم در کشتن دختر خود ، همکاری میکردند . مادری که کانون محبت است . اما گاهی مادری هم با وساطت مانع این کار می شده است . مردی عرب خدمت پیامبر (ص) می رسد و داستان عذاب وجدان خودش را می گوید ، که همسرش مانع از کشتن...
کشتن فرزند در زمان پیغمبر (ص) ، فقط مختص دختر نبوده است . هم دختر ها و هم پسر ها را از ترس فقر می کشتند . نوع دیگر فرزند کشی ، پسر کشی بوده است . مردم جاهل آن دوران ، پسرهایشان را  به دلیل برتر دانستن نسبت به دخترانشان ، جلوی بت ها قربانی...
با توجه به اهمیت عفو و از خودگذشتگی ، اما اصل اول درباره ی جرم و جنایاتی که رخ میدهد ، قصاص است .
یکی از فرق های مکارم اخلاقی با محاسن اخلاقی این است که ، به راحتی به دست نمی آید . مکارم اخلاقی تصنع پذیر نیست . مکارم اخلاقی خیلی دقیق است .
شیوه به دست آوردن محاسن اخلاقی ، راحت تر از به دست آوردن مکارم اخلاقی است . مکارم اخلاقی مهم تر از محاسن اخلاقی است . 
پیامبر اکرم (ص)  برای پیاده کردن مکارم اخلاق ، در جامعه مبعوث شده اند .