اسد علی زاده

تصویر اسد علی زاده
یکی از پرسشهای اعتقادی این است که چرا خداوند بعضی از انسانها را ناقص آفریدهاست؟ طبق بیان آیات و روایات، فطرت انسان بر نیکی و خیر بنا نهاده شده است و بشر با فطرت و سرشت نیکوی الهی خلق شده است و هیچ فطرت بد و سرشت ناروا در کار نیست؛ زیرا هدف خداوند...
متن کامل مقاله را از پیوست دانلود نمایید.
اشاره: جهت اثبات معاد جسمانی،‌بخشی از دلایل نقلی را که آیات قرآن کریم است در شماره پیشین بررسی کردیم. در این شماره دلایل دیگر از جمله دلائل روایی و دلیل عقلی را مطرح می‌کنیم. روايات و معاد جسمانی در اين باره روايات فراوانى از پيشوايان معصوم...
نظريه بدا، از اعتقادات مشهور شيعه اماميه است که غالبا مخالفان شيعه به انکار و انتقاد آن پرداخته اند. اين مقاله با نگاه به کتاب و سنت به توضيح و نقد نظر مخالفان پرداخته است. بداء در لغت و اصطلاح، آثار اعتقاد به بداء، محل نزاع در بداء، اقسام بداء،...
ابتدا لازم است به این نکته توجه کنیم که امام دارای دو علم می باشد: علم غیب و علم عادی. علم غیب امام امامان معصوم علیهم السلام بر حسب مقام امامت خویش کامل ترین انسان و مظهر تام اسماء و صفات الهی بوده و به اذن خداوند نسبت به بسیاری از امور که بر...
مقاله حاضر تحقیق تطبیقی در خصوص اندیشه‌ها و رفتارهای فرقه خوارج و وهابیت است. نویسنده ابتدا توضیح کوتاهی درباره معرفی این دو گروه داده و سپس در چهارده عنوان به بررسی برخی از شباهت‌های گروه خوارج و وهابیت در ایدهها و عملکردها پرداخته است. برای...
تجسم اعمال از نگاه فلسفه وکلام متضمن این حقیقت است که ثواب و عقاب اعمال خوب و بد انسان‌ها چیزی جدا از آن اعمال نیست، زیرا اعمال انسان‌ها و عواقب آنها با یکدیگر رابطة تکوینی دارند و عذاب‌های خارج از اعمال در کار نیست. اگر خداوند در برابر گناهی آتش...
آغاز غیبت امام عصر(عج) مى توانست بحرانى در میان شیعیان ایجاد کند و موجب شگفتى و سرگردانى آنان گردد؛ اما این امر اتفاق نیفتاد، زیرا رسول خدا و ائمه ى معصومین از همان آغاز همراه با معرفى امام مهدى(عج) به مسلمانان، وقوع غیبت آن حضرت و کیفیت آن را هم...
فروغ امامت (نقدى بر کتاب بسط تجربه نبوى) چکیده: برخى از روشنفکران دانسته یا ندانسته باورهاى اصیل شیعه را مورد تشکیک و نقد قرار داده و با استفاده از رحمت و رافت‏حکومت علوى در صددند تا در باورهاى جوانان عزیز کشورمان ایجاد سستى و رخوت نمایند. در...
«آجال» جمع «اَجَل» است و اجل در لغت به معنای مهلت هر چیز، پایان مدت عمر و سر رسید چیزی مانند بدهی است.(العین، ج2، ص 178؛ الصحاح، ج4، ص 1621؛ المفردات، ماده اَجَل). اجل و مشتقاتش 54بار در قرآن کریم استعمال شده و برخی از کاربردهای آن عبارتند از: زمان...

صفحه‌ها