یوسفی

تصویر یوسفی
ای زایر تنها وسحرخیز مدینه کنج حرم فاطمه مهدی زهرا(عح) کدوم حرم ؟ همون حرم گمشده ومخفی زهرا بردوش دلت می کشی  یکی عمر تو تنها حزن وعلم فاطمه مهدی زهرا (س)
روزی مردی در حج برای انجام اعمال مستحبی به سراغ امام صادق (ع) آمدند و ایشان توصیه کردند پنج طواف انجام بده به این نیت که اولین طواف به نیابت از عبدالمطلب جد پیامبر باشد و دومین به نیابت از عبدالله  پدرپیامبر و سومین به نیابت ازآمنه مادر پیامبر...
برای اینکه به دعوت خداوند لبیک گفته باشیم در حج ، پنج کار باید صورت بگیرد اولین کار که فضیلت بسیاری هم دارد طواف می باشد.دومین عمل اقامه نماز هست که خداوند بسیار توصیه کرده است به نماز وسومین آن نگاه کردن به خانه خدا و کعبه می باشد و........
خداوند متعال بارها در آیات از بنده اش می خواهد که او را صدا بزنند و او را مناجات کنند و از او طلب کنند ،اما بنده ها آیا چنین کاری می کنند و نیازهایشان را از خداوند می خواهند ؟ آیا به سوی خداوند می روند و با اومناجات می کنند؟....
دردعاهای ما ایمه طاهرین این دعا را مطرح کردند که اگر خداوند متعالا به ما اجازه نمی داد که با اومناجات بکنیم و از او چیزی طلب کنیم باید چه می کردیم  و باید شکر این نعمت کنیم  که  گدایی در خانه او بکنیم  این خود بزرگترین احترام به...