یوسفی

تصویر یوسفی
به باور صدرالمتألهین رابطه نفس و بدن، اتحادی؛ و بازتابش پذیرش دو ساحت مادی و تجردی در نفس و نظریه وحدت نفس و همه قوای نباتی و حیوانی و انسانی است؛ ولی در کتاب و سنت، انسان دارای دو روح به نام‏های روح‏الحیات و روح‏العقل است. رابطه روح‏الحیات با...
چکیده: بر اساس دیدگاه شیخ اشراقی، نفس (نور اسفهبد) وجودی صرف و نوری و از سنخ عالم ملكوت است كه حیاتی جاودانه دارد. مرگ رهایی از زندان تن و بازگشت به سوی خدا است، سعادت نیل به لذت شهود حق و انوار مجرد و وصول به آن‌ها است و شقاوت نیز گرفتاری در آلام...
چکیده: با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلومات و معارف او است، توجه به اینکه نظام معرفتی وی بر چه اصولی استوار است و تا چه حد می توان بر استحکام و اتقان آنها اعتماد کرد ضروری است. هرچند مباحث معرفت شناسی در آثار ملاصدرا به طور پراکنده بیان...
چکیده: «تناسخ» آموزه ای است که از دیرباز فکر اندیشمندان را به خود معطوف داشته؛ بحثی که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که هم در فلسفه نفس بازتاب های در خور توجهی دارد و هم در دیگر مباحث فلسفی. علاوه بر این، نمی توان از...
چکیده یکی از موضوعات مربوط به مباحث نفس وحدت یا دوگانگی نفس و روح در فلسفه و متون شریعت است؛ آیا نفس ناطقة انسانی همان روح است که در متن کتاب و سنت از آن یاد می‌شود یا اینکه این دو غیر از همدیگرند؟ ما در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی اصطلاحات نفس...
چکیده: تناسخ آموزه‌اي است كه از ديرباز، فكر انديشمندان را به خود معطوف داشته است؛ بحثي كه هم در فلسفه نفس، بازتاب‌هاي درخور توجهي دارد و هم در ديگر مباحث فلسفي. علاوه بر اينكه نمي‌توان از بازتاب‌هاي كلامي آن نيز غافل شد؛ از اينرو انديشمندان مسلمان...
 چکیده: فیلسوفان مسلمان تا پیش از ملاصدرا، اغلب حرکت جوهری را انکار و آن را نقد می کردند. سرانجام، ملاصدرا در حکمت متعالیه خود به تجزیه و تحلیل دقیق حرکت جوهری پرداخت؛ به گونه ای که اعتقاد به این حرکت نقشی اساسی در فلسفه وی ایفا کرد. نگاه...
چکیده: در میان ادلۀ اثبات وجود خدا در فلسفۀ اسلامی، برهان های غیرمشهوری هم هستند که در عین صحت و اتقان کمتر مورد عنایت فیلسوفان قرار گرفته اند. یکی از این برهان ها برهان نفس بر اثبات خدا است. در این برهان، با استفاده از نفس انسانی و برخی اوصاف و...
بسمه تعالی نام: محمد تقی یوسفی مدرک: دکتری فلسفه اسلامی / گرایش حکمت متعالیه محل تولد: استان مازندران رشته تحصیلی : فلسفه و کلام گروه آموزشی : فلسفه مرتبه علمی : استادیار تولد در یک خانواده کاملا مذهبی که از خدای متعال می‌خواستند که...