یوسفی

تصویر یوسفی
به باور صدرالمتألهین رابطه نفس و بدن، اتحادی؛ و بازتابش پذیرش دو ساحت مادی و تجردی در نفس و نظریه وحدت نفس و همه قوای نباتی و حیوانی و انسانی است؛ ولی در کتاب و سنت، انسان دارای دو روح به نام‏های روح‏الحیات و روح‏العقل است. رابطه روح‏الحیات با...
چکیده: بر اساس دیدگاه شیخ اشراقی، نفس (نور اسفهبد) وجودی صرف و نوری و از سنخ عالم ملكوت است كه حیاتی جاودانه دارد. مرگ رهایی از زندان تن و بازگشت به سوی خدا است، سعادت نیل به لذت شهود حق و انوار مجرد و وصول به آن‌ها است و شقاوت نیز گرفتاری در آلام...
چکیده: با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلومات و معارف او است، توجه به اینکه نظام معرفتی وی بر چه اصولی استوار است و تا چه حد می توان بر استحکام و اتقان آنها اعتماد کرد ضروری است. هرچند مباحث معرفت شناسی در آثار ملاصدرا به طور پراکنده بیان...
چکیده: «تناسخ» آموزه ای است که از دیرباز فکر اندیشمندان را به خود معطوف داشته؛ بحثی که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که هم در فلسفه نفس بازتاب های در خور توجهی دارد و هم در دیگر مباحث فلسفی. علاوه بر این، نمی توان از...
ای زایر تنها وسحرخیز مدینه کنج حرم فاطمه مهدی زهرا(عح) کدوم حرم ؟ همون حرم گمشده ومخفی زهرا بردوش دلت می کشی  یکی عمر تو تنها حزن وعلم فاطمه مهدی زهرا (س)
روزی مردی در حج برای انجام اعمال مستحبی به سراغ امام صادق (ع) آمدند و ایشان توصیه کردند پنج طواف انجام بده به این نیت که اولین طواف به نیابت از عبدالمطلب جد پیامبر باشد و دومین به نیابت از عبدالله  پدرپیامبر و سومین به نیابت ازآمنه مادر پیامبر...
برای اینکه به دعوت خداوند لبیک گفته باشیم در حج ، پنج کار باید صورت بگیرد اولین کار که فضیلت بسیاری هم دارد طواف می باشد.دومین عمل اقامه نماز هست که خداوند بسیار توصیه کرده است به نماز وسومین آن نگاه کردن به خانه خدا و کعبه می باشد و........
خداوند متعال بارها در آیات از بنده اش می خواهد که او را صدا بزنند و او را مناجات کنند و از او طلب کنند ،اما بنده ها آیا چنین کاری می کنند و نیازهایشان را از خداوند می خواهند ؟ آیا به سوی خداوند می روند و با اومناجات می کنند؟....
دردعاهای ما ایمه طاهرین این دعا را مطرح کردند که اگر خداوند متعالا به ما اجازه نمی داد که با اومناجات بکنیم و از او چیزی طلب کنیم باید چه می کردیم  و باید شکر این نعمت کنیم  که  گدایی در خانه او بکنیم  این خود بزرگترین احترام به...
چکیده یکی از موضوعات مربوط به مباحث نفس وحدت یا دوگانگی نفس و روح در فلسفه و متون شریعت است؛ آیا نفس ناطقة انسانی همان روح است که در متن کتاب و سنت از آن یاد می‌شود یا اینکه این دو غیر از همدیگرند؟ ما در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی اصطلاحات نفس...

صفحه‌ها