علی محمدی

تصویر علی محمدی
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی پیرامون رضای الهی و اخلاص عمل در آیات قرآن
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون اخلاص عمل و توجه به آن توسط انبیا و اولیای الهی
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون توجه و حضور قلب در عبادت و خاطره ای از امام خمینی(ره)
بخشی ازسخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون توجه امام حسین(ع) به رضایت الهی در اعمال
سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون اخلاص عمل امام علی ع در جنگ خندق و اهمیت توجه به روح اعمال
حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون ارزش جلوس در مسجد و اهمیت توجه به خلوص عمل
بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون خلوص نیت و ارزشی که به اعمال می دهد که اعمال با خلوص نیت همچون یک عمل زنده هستند.
بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون اخلاص در انبیاء و سنجش ارزش اعمال با در نظر گرفتن خلوص آن
عبرت های عاشورا توسط حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی
بخشی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی پیرامون زهیر بن قین

صفحه‌ها