کریم خانمحمدی

بررسی فرایند اسلامی کردن دانشگاه ها در ایران (با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی)

شکی نیست که ارزیابی فرایند اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها آنهم پس از گذشت ربع قرن از انقلاب فرهنگی – سیاسی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است . مقاله‌ی حاضر با رویکرد سیاست‌گذاری عمومی،درصدد نقد و بررسی پروژه‌ی اسلامی کردن‌ دانشگاههاست.

تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم

در مقاله حاضر، ضمن اشاره به اصول و شرایط ارتباط اثربخش از نگاه اندیشمندان حوزه ارتباطات، کوشش ­شده، سیره ارتباطات میان فردی پیامبر(ع)، به عنوان یک شخصیت فوق­العاده و ارتباط­­گر قوی، بررسی و تحلیل شود. پیامبر با داشتن ویژگی­هایی همانند گشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت­گرایی و مساوات طلبی، شیوه­ای ستودنی از ارتباطات را به منصه ظهور رساند که آرمان «ارتباطات­رهایی­بخش» مورد نظر هابرماس در آن کاملاً متحقق است. پیامبر(ع)، در عین پرهیز از اصول غیر اخلاقی مدیریت تاثیرگذاری، اثربخش­ترین نوع ارتباطات را به نمایش گذاشت؛ وجود یک و نیم میلیارد مسلمان گواه این مدعاست.
درآمد

مصاحبه: حجاب و عفاف

اشاره
آقاي کريم خان‌محمدي، دکتراي فرهنگ و ارتباطات، دانش‌آموخته سطح خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، عضو هيئت علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، وابسته به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي ايشان در زمينه ارتباطات و جامعه‌شناسي است. ايشان افزون بر 33 مقاله علمي ـ پژوهشي در اين زمينه، اجراي چندين طرح پژوهشي را بر عهده داشته که اکنون «آسیب شناسی فرهنگ مذهبی ایرانیان» در حال اجراست. دکتر خان‌محمدي، در سال 1385 موفق به دريافت تنديس ملي فداکاري در مقطع دکتري، و سال 1386 استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) شد.

مصاحبه: فقه اجتماعی

1- به تازگی در برخی مباحث علمی در حوزه علمیه سخن از مفهومی تحت عنوان "فقه اجتماعی" به میان می آید که البته همچنان متن مدون و ادبیات تولید شده ای در این زمینه یافت نمی شود. به نظر شما مشخصا مقصود از فقه الاجتماع چیست و چه تعریف دقیقی می توان از آن ارائه کرد؟

نقد و بررسی زمینه های معرفتی و وجودی نظریة کارکردگرایی دورکیم

چکیده: نظریة کارکردگرایی یکی از چند نظریة کلاسیک در جامعه شناسی است که چارچوب روش شناختی آن را امیل دورکیم پایه گذاری کرده و گسترة آن از فرانسه به اروپا و آمریکا بسط یافته است. این مقاله نه تحلیلی ماهوی از نظریة کارکردگرایی دورکیم، بلکه تحلیلی است از سنخ مباحث متاتئوریک که به سبک روش شناسی بنیادین علم به بررسی مبانی معرفت شناختی و وجودشناختی نظریه های علمی می پردازد. با تحلیل این نظریة با روش شناسی بنیادین، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی نظریة دورکیم و مسیر تولید آن را آشکار ساخته و از این طریق، زمینة نقد و بررسی آن را فراهم آورده است.

بررسی تطبیقی مکتب انتقادی فرانکفورت و مطالعات فرهنگی بیرمنگام

چکیده: دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین روی، تلاش شده است، با بهره گیری از روشهای مقایسه ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد.

بررسی پدیدارشناختی سبک معماری ایرانی اسلامی؛ (مطالعة موردی خانة عباسیان کاشان)

چکیده: معماری به مثابه هنری که تداعی گر عبودیت و توسعة بندگی است، از گذشته جایگاه وحدت و یکپارچگی و وجه تمایز فرهنگ اسلامی ایرانی بوده است. این هنر، اما، با ورود مدرنیته از آماج آن محفوظ نمانده و دستخوش تغییر های محسوس شد. پیامد معماری مدرن مبتنی بر نگرش های راسیونالیسم و پوزیتیویسم، فضاهای تهی و خالی از روح است که گرچه به مدد بالاترین امکانات علمی و فناوری موجودیت یافته، اما گویی هنوز در انتظار نفس مسیحایی است که در آنها روحی بدمد. هستی انسان در ماهیت فضایی و موجودیتش، موجودیتی در جهان و درهم تنیده با آن است؛ لذا، زیست جهان جغرافیایی به خصوص جنبه های فضایی آن، اساس زیست جهان اجتماعی است.

بررسی پدیدارشناختی پدیده چنار خونبار الموت قزوین

چکیده: در این مقاله موضوع جاری شدن خون از درختی در زرآباد قزوین، معروف به «چنار خونبار» در روز عاشورا مورد بررسی انسان شناختی قرار گرفته است. نگارنده با تلقی موضوع به عنوان یک «پدیده اجتماعی تام» و با بهره گیری از تکنیک های مختلف، تلاش می کند از جنبه های مختلف، ابهامات را شفاف نماید. یافته های پژوهش چنین است: بر اساس آزمایش انجام گرفته، ماده مترشحه از چنار ماهیت خونی ندارد، بلکه صمغ ویژه ای است که بر خلاف سایر صمغ ها پس از جریان یافتن، خشک می شود. رابطه علی میان عاشورا و جریان صمغ اثبات نمی شود; حداکثر یک رابطه تقارن است; زیرا جریان صمغ در سایر ایام نیز قابل مشاهده است.

الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت الله جوادی آملی

چکیده: این پژوهش بر اساس اندیشه های آیت الله جوادی آملی به ارائه الگوی ارتباطی روحانیت با نسل سوم انقلاب، جوانان پرداخته است. برای دستیابی به چنین الگویی از روش تحلیلی، یعنی؛ تحلیل به مؤلفه های معنایی، استفاده شده است؛ بدین ترتیب، ابتدا مؤلفه های معنایی روحانیت و نسل جوان استخراج و سپس با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر الگوی ارتباطی مطلوب ارائه می شود. بر پایه انسان شناسی ایشان، در ارتباطات انسانی، سه الگوی ارتباطی، «متدانی»، «متعارف» و «متعالی» قابل تصویر است. بنابراین، الگوی مطلوب در قالب ارتباط متعالی، که هدف این پژوهش است، مورد واکاوی قرار گرفته است.

زندگی نامه حجت الاسلام و المسلمین کریم خان محمدی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کریم خان محمدی متولد سال 1349شمسی است.
همزمان با تحصیلات کلاسیک، از سال1360 در حوزه علمیه زنجان به فراگیری علوم اسلامی پرداخت و از همان ابتدا، حافظه قوی و هوش بالا و شخصیت آرام و متین و نکته سنج وی، مورد توجه اساتید این حوزه قرار گرفت.
نخستین حضور در جبهه های دفاع مقدس را در 13سالگی تجربه کرده و تا پایان دوران دفاع مقدس بارها در این عرصه حضور پیدا کرد.