نقد

نقدى برپلورالیسم دینى

واژه پلورالیسم
واژه پلورالیسم از «پلورال‏» گرفته شده و به معنى تجمع و کثرت است. پلورالیسم در لغت‏به معناى کثرت‏گرایى‏است; و از نظر اصطلاح فرهنگى، «پلورالیست‏» به کسى مى‏گویند که در عرصه‏هاى فکرى، اعتقادى، سیاسى،مذهبى، هنرى، اجتماعى و فرهنگى به تعدد و کثرت قایل است و با پرهیز از اعتقاد به انحصارگرایى، همه‏روش‏هاى موجود را در عرصه‏هاى مختلف، صحیح مى‏داند.
در فرهنگ آکسفورد، پلورالیزم (Pluralism) چنین تفسیر شده است:
1) زندگى در جامعه‏اى که از گروه‏هاى نژادى مختلف تشکیل یافته; یا گروه‏هایى که داراى زندگى سیاسى یادینى مختلف مى‏باشند. (1)

بررسی انتقادی روش تاریخ نگاری مقاله «محمد؛ پیامبر اسلام» در ویرایش دوم دایرة المعارف اسلام

چکیده: تصویری که خاورشناسان از زندگی و شخصیت حضرت محمد6 در ویرایش دومِ دائرة المعارف اسلام چاپ لیدن، ارائه می­دهند در بسیاری از موارد با تصویری که مورّخان مسلمان در باره آن حضرت6 ارائه می­دهند تفاوت چشمگیری دارد. دلیل این امر، علاوه بر بینش دینی، سیاسی و علمی خاورشناسان به شیوه مطالعات آنان در مسائل تاریخ اسلام بازمی‌گردد. به نظر می­رسد نویسندگان مقالة «محمد؛ پیامبر اسلام» در این دائرة­المعارف، به دلیل نداشتن روشی مناسب، در بررسی و تحلیل حوادث و جریان­های عصر رسول گرامی6 چندان موفق نبود­ه­اند.

طرح "نقد دیدگاه ها و ادله جریان انحرافی موسوم به احمد الحسن"

حجت الاسلام ملکی راد با اعلام خبر ارائه طرح اجمالی پروژه "نقد دیدگاه ها و ادله جریان انحرافی موسوم به احمد الحسن" در پژوهشکده مهدویت، اظهارداشت: این طرح توسط حسین حجامی از همکاران علمی گروه فرهنگ مهدویت اجرا می شود.
وی در تبیین ضرورت انجام این طرح اظهارداشت: شناسایی و برطرف نمودن انحرافات ناشی از جریانات انحرافی در حوزه مهدویت پژوهی، یکی از رسالت های گروه فرهنگ پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی است.