محمد تقی یوسفی

رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت

به باور صدرالمتألهین رابطه نفس و بدن، اتحادی؛ و بازتابش پذیرش دو ساحت مادی و تجردی در نفس و نظریه وحدت نفس و همه قوای نباتی و حیوانی و انسانی است؛ ولی در کتاب و سنت، انسان دارای دو روح به نام‏های روح‏الحیات و روح‏العقل است. رابطه روح‏الحیات با بدن و قوای نباتی ذاتی است، ولی روح‏العقل با بدن و قوای آن رابطه‏ای تدبیری دارد هرچند با قوای حیوانی و انسانی عینیت دارد. 
 

ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

چکیده: با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلومات و معارف او است، توجه به اینکه نظام معرفتی وی بر چه اصولی استوار است و تا چه حد می توان بر استحکام و اتقان آنها اعتماد کرد ضروری است. هرچند مباحث معرفت شناسی در آثار ملاصدرا به طور پراکنده بیان شده است، ولی ایشان این مباحث را، بر اساس مبانی فلسفی خویش، با ظرافت و استحکام بالایی مطرح کرده است که خود گویای ژرف نگری و توجه وی به مباحث معرفت شناسی است. یکی از بنیادی ترین مباحث معرفت شناسی مسئله ادراکات فطری یا همان شالوده و بنیانِ یقینیِ معارف بشری است که اعتقاد و اعتماد به این شالوده معیارِ ارزشمندی و اعتبار ادراکات بشر است.

تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق

چکیده: «تناسخ» آموزه ای است که از دیرباز فکر اندیشمندان را به خود معطوف داشته؛ بحثی که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که هم در فلسفه نفس بازتاب های در خور توجهی دارد و هم در دیگر مباحث فلسفی. علاوه بر این، نمی توان از بازتاب های کلامی آن نیز غافل شد. از این رو، اندیشمندان مسلمان به فراخور توان فکری خویش، به بررسی آن پرداخته اند و غالبا به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه ای دیگر سخن گفته است.

زندگی نامه حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی یوسفی

بسمه تعالی
نام: محمد تقی یوسفی
مدرک: دکتری فلسفه اسلامی / گرایش حکمت متعالیه
محل تولد: استان مازندران
رشته تحصیلی : فلسفه و کلام
گروه آموزشی : فلسفه
مرتبه علمی : استادیار
تولد در یک خانواده کاملا مذهبی که از خدای متعال می‌خواستند که فرزندی به آنها عطاکند تا لباس سربازی حضرت ولی عصر بپوشد و مبلغ دین اسلام باشد.
تحصیلات