عملکرد بندگان درمقابل دعوت خداوند به طلب ودعا

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی یوسفی

خداوند متعال بارها در آیات از بنده اش می خواهد که او را صدا بزنند و او را مناجات کنند و از او طلب کنند ،اما بنده ها آیا چنین کاری می کنند و نیازهایشان را از خداوند می خواهند ؟ آیا به سوی خداوند می روند و با اومناجات می کنند؟....

کلمات کلیدی: