دعا و مناجات نشانه عظمت خدا

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی یوسفی

دردعاهای ما ایمه طاهرین این دعا را مطرح کردند که اگر خداوند متعالا به ما اجازه نمی داد که با اومناجات بکنیم و از او چیزی طلب کنیم باید چه می کردیم  و باید شکر این نعمت کنیم  که  گدایی در خانه او بکنیم  این خود بزرگترین احترام به بشر می باشد  چون عظمت خداوند متعال را می دانیم

کلمات کلیدی: