حکم شرعی سد معبر

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

اماکن عمومی دوگونه قابلیت استفاده دارد و اگر غیر از موارد هدف از آن استفاده شود اولویت دوم است و تا اولویت اول هست  نمی توان به اولویت دوم پرداخت مثل خیابان که برای عبور و مرور ساخته شده است و اگر کسی از خیابان استفاده ای کند که مانع عبور و مرورشود جایز نیست  و گناه است حتی اگر در آن نماز خوانده شود . مگر در مواقع ضرورت که بخاطر کار مهمتری معبر را بسته باشند