مسافرت و فواید آن

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

یکی از چیزهایی که انسان به آن سفارش شده است سفر و مسافرت می باشد و این سفر یا زیارتی است یا تفریحی ویاکاری تجاری است اصل مسافرت را عقل توصیه می کند یکی از نکته های مسافرت فایده آن است که از چند محور اسلام از آن بحث کرده است.یکی از آن فایده ها اندوه زدایی است و فایده دیگر سفر درآمد زایی است و فایده دیگر دانش افزایی است و ادب افزایی و داششتن همراه خوب ازفایده های دیگر مسافرت است