ویژگی مسکن خوب3 (انجام رفتار های خوب وخداپسندانه و دوری از گناه درآن مسکن)

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

ویژگی دیگر مسکن خوب مسکنی است که در آن نافرمانی خدا صورت نگیرد و اعمال خوب انجام شود و گرنه آن مسکن روح معنویت از آن دور شده و موجب خرابی و ویرانی می شود و از نعمت های خدا باید به خوبی استفاده کرد و در راه عبادت خداوند باشد