ویژگی های مسکن خوب 2 (وسعت و پاکیزگی)

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

یکی دیگر از ویژگی های مسکن خوب وسعت و پاکیزگی آن است و ورودی های آن به گونه ای باشد که تردد به آسانی و راحتی صورت بگیرد و یکی از راههای حل مشکلات زندگی همین وسعت است  و خانه شوم خانه ای است که مساحت کمی داشته باشد  و ویژگی دیگر مسکن خوب بهره گیری درست و صحیح از این امکانات است  و نباید از روی هوس مسکن انتخاب کرد و ساخت