ویژگی های مسکن خوب (مکان و همسایه های خوب)

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

یکی ازویژگی های مسکن خوب مجاورت با همسایگان خوب می باشد و در مکان خوبی هم قرار گرفته باشد.حضرت علی علیه السلام ارزش خانه را به همنشینان صالح و فضای وسیع می دانند. ویژگی دیگر استحکام بنا و سقف متعادل می باشد