اعتدال در هزینه کرد مسکن

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

اگر کسی بخواهد خانه بهتری داشته باشد بهترین خانه ، خانه ای است که درآن یتیمی مورد احترام قرار گیرد و بدترین مسکن مسکنی است که در آن یتیمی مورد آزار قرار گیرد.یکی از ابزار دستیابی به کمال یتیم داری است .انسان در مسکن باید به اندازه لازم هزینه کند و از حد لازم واعتدال خارج نشود و همه درآمد هایش را صرف ساخت و ساز نکند و باید در جای خودش هزینه کند  و گرنه اسراف است