مسکن خوب یکی ازعوامل سعادت وکمال

حجت الاسلام والمسلمین یدالله مقدسی

یکی ازسعادت های آدمی داشتن مسکن وسیع می باشد و خدای بزرگ ازطریق پیامبران آسمانی ما را به داشتن آدم ترغیب کرده و هر آنچه زندگی در زندگی انسان موجب آرامش روحی و جسمی می شود جزو اولویت های هزینه ای شخص محسوب می شود