توجه امام حسین(ع) به رضای الهی

بخشی ازسخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون توجه امام حسین(ع) به رضایت الهی در اعمال

بخشی ازسخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون توجه امام حسین(ع) به رضایت الهی در اعمال