اهمیت مسجد

سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون اهمیت مسجد و توجه به اخلاص عمل

حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی خراسانی پیرامون ارزش جلوس در مسجد و اهمیت توجه به خلوص عمل

کلمات کلیدی: