ادب زينت مؤمن است

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی فرشاد؛

حجت‌الاسلام والمسلمين فرشاد يزدي، ادب را زينت مؤمن دانست و گفت: اين ادب شامل ادب در مقابل خدا، ادب در برابر رسول خدا و ائمه معصومين و ادب در برابر قرآن، والدين و ساير مردم است.
خطيب بعثه مقام معظم رهبري در حرم ابالفضل العباس با بيان اينكه در يكي از روايات آمده است كه دليل عاقبت به خيري حر در واقعه عاشورا، ادب او در مقابل امام حسين بود، گفت: يكي از موعظه هاي امام علي(ع) براي مردم اين بود كه بايد تقواي الهي را رعايت كرد.
وي با اشاره به اينكه تقوا به معناي ترمز داشتن در برابر گناه است، گفت: بسياري از اعمال عبادي مقدمه اي براي رسيدن به درجات عالي معنوي است ولي آنچه انسان رامي تواند به سرعت رشد دهد مداومت بر پرهيز از گناه است.
حجت‌الاسلام والمسلمين فرشاد با بيان اين شعر كه "پاك كن ديده وانگه سوي آن پاك نگر//چشم ناپاك كجا ديدن آن پاك كجا" تقوا و پرهيز از گناه را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اميرمؤمنان سومين موعظه اي كه در يكي از جلسات هميشگي اطعام و موعظه داشتند، قرار دادن ملاك دين بر همه امور زندگي است كه بايد دين در همه ابعاد زندگي ساري و جاري باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمين فرشاد دين را داراي ابعاد مختلفي دانست و گفت: حتي ورزش و تفريح هم در دين وجود دارد و ما بايد ملاك دين را در همه امور خود قرار دهيم.
وي با اشاره به روايتي از كتاب سفينه البحار گفت: حضرت امير(ع) به صورت مداوم مردم را اطعام و بعد از پايان غذا آنها را موعظه مي كردند كه اين مواعظ در تاريخ ماندگار شده است.
منبع: عقیق

موضوع: