امامت و رهبری ، مهدویت در نگاه عقل و دین

حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر شریعتی نیا؛

چکیده: در شماره قبل، اصل قیام مصلح جهانی را در نگاه عقل و ادیان مختلف تا حدودی تحلیل و بررسی کردیم و اعترافات مذاهب پیشین را درباره موعود از نظر گذراندیم. اکنون برآنیم که برخی از قواعد علمی و گفته های نظریه سازانِ حکومت واحد جهانی را نیز مطرح کنیم. سپس به آیات قرآن در زمینه حکومت آینده جهان بپردازیم.لینک دانلود مقاله:
http://www.ensani.ir/fa/content/223457/default.aspx

موضوع: