زندگی نامه حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ملکوتی

* لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید متولد چه سالی و در کجا هستید؟

- بسم الله الراحمن الرحیم . اسم محمد جواد فامیل ملکوتی متولد مشهد مقدس سال 1323 .

بعد از انکه سال ششم قدیم را گرفتیم ، بعد از مدتی وارد حوزه شدیم . چندین سال در مشهد مقدس ادبیات عرب را خواندیم اساتیدی که به رحمت خدا رفتند مرحوم ادیب خراسانی و اقای هاشمی که الان در حال حیات است و اساتید دیگر .

معالم میخوانیدم که نیمه کرده بودیم معالم را امدیم در قم . معالم را تمام کردیم ، منطق هم نیمه کرده بودیم در مشهد که ان زمان حاشیه ملا عبدالله میخواندند ، خدا رحمت کند ایت الله واعظی طبسی در ان موقع در مدرسه نواب حاشیه ملا عبدالله میگفتند . بعد ما قسمتی از ملا عبدالله را در مشهد خواندیم بقیه اش را که ان زمان در همین قم هم ان را تدریس می کردند بجای منطق امدیم تمام کردیم .

بعد از انکه معالم و منطق را تمام کردیم امدیم در قم خدا رحمت کند ایت الله شب زنده دار ، خدا رحمت کند ایت الله حرم پناهی ، خدا رحمت کند ایت الله موسوی تبریزی پیش این سه بزرگوار لمعه را جلد اول و جلد دوم را تقریبا خواندیم . بعد از لمعه شروع کردیم پیش اقای دوزدوزانی قوانین را خواندن بعد که قوانین را تمام کردیم رفتیم درس مرحوم اقای اعتمادی ، اینها برای قبل انقلاب است .

درس اقا جمالی بود که بهش میگفتند اقا جمال گلپایگانی عرضم به حضور شما دیگر بزرگان همینطور مثل ایت الله سبحانی ایشان ان زمان سطح میگفتند یک مقدار از رسائل را قسمت اولش را باب قطع و سمع را پیش ایشان خواندیم .

بقیه رسائل را پیش همان اقا جمال گلپایگانی و اقای اعتمادی تمام کردیم . بعد میماند کتاب مکاسب ، مکاسب را پیش یکی از علمای سابق پیش ایشان خواندیم بعد هم رفتیم درس بیع ، قسمتی از این درس را پیش اقای صانعی خواندیم و به هر جهت درس مکاسب را تمام کردیم .

رفتیم کفایه ، خدا رحمت کند ایت الله فاضل لنکرانی انوقت سطح میگفتند من کفایه جلد اول را پیش ایشان خواندم . همینطور کفایه جلد دوم هم تمام کردیم و رفتیم برای امتحانش که هنوز انقلاب هم نشده بود . خدا رحمت کند ایت الله فاضل لنکرانی بود ایت الله جعفر سبحانی بود و ایت الله اعتمادی بود که گاهی در مدرسه فیضیه و گاهی هم در مدرسه حجتیه از ما امتحان گرفتن ما قبل از انقلاب رتبه ای را که اصطلاحا ده رو میگویند امتحان دادیم .

بحمدلله موفق شدیم بعد از ان شروع کردیم درس خارج ما عمده درس خارج که رفتیم فقه و اصول درس ایت الله وحید خراسانی این به این معنا نیست که ما از دیگران استفاده نکردیم درس ایت الله اراکی رفتم درس ایت الله گلپایگانی رفتم درس ایت الله مرعشی رفتم درس ایت الله شریعت مدار گهگدار رفتم از این بزرگواران هم اندازه ظرفیت خودم استفاده کردم .

درس فلسفه بعد از اینکه ما منطق خواندیم رفتیم درس فلسفه شروع کردیم ، خدا رحمت کند ایت الله شیرازی ایشان درس فلسفه میگفتند یک قسمت درس الهیات را پیش ایشان خواندیم . خدا حفظ کند ایت الله دکتر بهشتی نه اقا سید را ، این اقایی که الان رییس دانشکده علوم اینجا هست ما پیش ایشان منطق فلسفه را خواندیم . منطق ملا هادی سبزواری را خواندیم .

بعد از اینکه اینها را خواندیم خدا رحمت کند رفتیم درس فلسفه اسفار یک مقدار فلسفه را یک مقدار بسیار جزئی را پیش ایت الله شهید مطهری خواندم . بعد کلی فلسفه را پیش درس ایت الله صدر ، بسیاری از کتاب فلسفه را اسفار را پیش ایشان خواندم . یک وقتی منزلشان ده نفر بیست نفر بودیم بعد از انقلاب این کتاب ها را خواندیم . خلاصه سطح را ما اینطور تمام کردیم . درس تفسیر بعضی از علما هم رفتم ، گاهی میرفتیم درس ایت الله جوادی املی ما از اینها بهره گرفتیم .

* اگر مسئولیت های اجرایی داشتید بفرمایید .

- بله اول انقلاب که نیاز به طلبه ها بود رفتم تهران برای دستگاه قضایی که در کمیته صنفی بودم توی کار قضاوت بودم ولی خب دیدم اینها با طبع من سازگار نیست یکی دو سالی بودیم که به هر جهت امدیم بیرون .

* اگر تالیفاتی دارید یا احیانا اگر تسلط به زبان عربی دارید بفرمایید .

- ما چون تقریبا 50 سفر به مکه و کربلا رفتیم تقریبا زبان عربی به دلیل اینکه با رشته ما هم مانوس بوده است تقریبا عربی را بلدم نه اینکه بگویم مثل خود عرب ها ولی خب مسلط هستم در گفتار با انها اگر قرار باشد صحبت بکنیم خلاصه میتوانیم حرف بزنیم .

موضوع: