ریا

حجت الاسلام و المسلمین گلزاده

گاهی برای جلب توجه مردم به دین و عبادت ، می شود ریا کرد . مثلا برای تشویق مردم به خواندن نماز در انظار عمومی نماز بخوانیم . عالمان دین مانند پدران امت هستند ، وقتی جلوی چشم مردم نماز بخوانند ، به طبع مردم یاد می گیرند .