نیت خالص

حجت الاسلام و المسلمین گلزاده

عبادات ظاهری مانند نماز و خدمت کردن به خلق ، زمانی پذیرفته می شود که نیت انسان خالص باشد .

کلمات کلیدی: