خواسته خدا از انسان

حجت الاسلام و المسلمین گلزاده

هدف از خلقت جن و انس ، فرمانبرداری و اطاعت از خداوند است . عبودیت رمز نجات است .

کلمات کلیدی: