عذاب وجدان

حجت الاسلام و المسلمین خادم زاده

در دوران جاهلیت ، حتی بعضی از مادران هم در کشتن دختر خود ، همکاری میکردند . مادری که کانون محبت است . اما گاهی مادری هم با وساطت مانع این کار می شده است . مردی عرب خدمت پیامبر (ص) می رسد و داستان عذاب وجدان خودش را می گوید ، که همسرش مانع از کشتن دخترشان شده ولی این مرد او را بعد از بزرگ شدن و به دلیل خواستگار داشتن و از روی غیرت بیجا او را کشته است .