عفو

حجت الاسلام و المسلمین خادم زاده

با توجه به اهمیت عفو و از خودگذشتگی ، اما اصل اول درباره ی جرم و جنایاتی که رخ میدهد ، قصاص است .