فلسفه بداء

حجت الاسلام و المسلمین اکبر اسد علیزاده؛

نظريه بدا، از اعتقادات مشهور شيعه اماميه است که غالبا مخالفان شيعه به انکار و انتقاد آن پرداخته اند. اين مقاله با نگاه به کتاب و سنت به توضيح و نقد نظر مخالفان پرداخته است.
بداء در لغت و اصطلاح، آثار اعتقاد به بداء، محل نزاع در بداء، اقسام بداء، بداء در قرآن و روايات و نتيجه گيري، از مباحث اين نوشتارند:
اعتقاد به بداء، بذر اميد را در دل مومنان مي کارد و مومن درميابد که سرنوشت او با پرداختن به دعا و مناجات، توبه و استغفار و يا کارهاي نيک ممکن است که تغيير يابد. چنين نيست که همه آنچه بايد بشود از پيش تعيين شده باشد و آنچه بر اثر رفتار انسان براي وي مقدر مي شود، برگشت ناپذير باشد. خوشبختي و بدبختي هر کس بر اساس تقدير حتمي مشخص نشده و هر آن احتمال دگرگوني و تغيير است ...

موضوع: 
اسناد: 
پیوستاندازه
PDF icon flsfh_bd.pdf183.82 KB