ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی یوسفی؛

چکیده: با نظر به اینکه اساس زندگی انسان مبتنی بر معلومات و معارف او است، توجه به اینکه نظام معرفتی وی بر چه اصولی استوار است و تا چه حد می توان بر استحکام و اتقان آنها اعتماد کرد ضروری است. هرچند مباحث معرفت شناسی در آثار ملاصدرا به طور پراکنده بیان شده است، ولی ایشان این مباحث را، بر اساس مبانی فلسفی خویش، با ظرافت و استحکام بالایی مطرح کرده است که خود گویای ژرف نگری و توجه وی به مباحث معرفت شناسی است. یکی از بنیادی ترین مباحث معرفت شناسی مسئله ادراکات فطری یا همان شالوده و بنیانِ یقینیِ معارف بشری است که اعتقاد و اعتماد به این شالوده معیارِ ارزشمندی و اعتبار ادراکات بشر است. غرض از طرح این بحث این است که با بررسی مبانی معرفتی ملاصدرا، دقت و توجه او را در بیان مبناگروی خود و ذکر مصادیق و کارکردهای آن جویا شویم.
کلمه های کلیدی:  علم حضوری ، علم حصولی، بدیهی ، ملاصدرا ، ادراکات فطری ، اولی
منابع (نشریه): آیین حکمت سال هفتم زمستان 1394 شماره 26

نویسندگان : محمدتقی یوسفی ، مرضیه عظام نژاد

موضوع: 
اسناد: 
پیوستاندازه
PDF icon drkht_ftry_dr.pdf319.31 KB