مسئله شناسی روایت ذبح فرزند ابراهیم علیه السلام در ادیان ابراهیمی

حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی انصاری پور؛

چکیده: ابراهیم به عنوان نیای مشترک ادیان ابراهیمی، از جایگاهی ویژه در سنت دینی یهودیت، مسیحیت و اسلام برخوردار است. درحالیکه به باور برخی اندیشمندان معاصر، اختلاف این سه دین در مورد ابراهیم، از نقاط اشتراک آنها بیشتر است. مروری بر ادبیات تفسیری و مجادله ای پیرامون روایت ابراهیم در قرآن و کتاب مقدس، به ویژه تا پیش از شورای دوم واتیکان و عطف نظر کلیسای کاتولیک به اصل گفت وگو و تعامل ادیان، شاهدی بر این مسئله است. در این میان، ماجرای ذبح پسر ابراهیم علیه السلام ، از محوری ترین مسائل اختلافی است که در ادیان ابراهیمی تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شده و در هر سنت دینی نقطه ثقل متمایزی یافته است. این مقاله درصدد است تا با بازخوانی برداشت های مختلفی که با تکیه بر روایت قرآن و عهدین از این واقعه صورت گرفته است، جان مایه اصلی روایت ذبح فرزند ابراهیم در ادیان ابراهیمی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را در سه سنت دینی اسلام، مسیحیت و یهودیت در روایت ماجرایی واحد (ذبح پسر ابراهیم) بازنمایی کند.
کلمه های کلیدی:  قرآن، تورات ، ابراهیم ، اسماعیل ، ذبح، اسحاق ، اناجیل
منابع (نشریه): معرفت ادیان سال ششم تابستان 1394 شماره 3 (پیاپی 23)
نویسندگان: احمد مقری، رضا کاظمی راد، محمدتقی انصاری پور

 

موضوع: 
اسناد: 
پیوستاندازه
PDF icon 20160710152244-9709-147.pdf365.65 KB