بررسی فرایند اسلامی کردن دانشگاه ها در ایران (با رویکرد سیاست گذاری فرهنگی)

حجت الاسلام و المسلمین کریم خانمحمدی؛

شکی نیست که ارزیابی فرایند اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها آنهم پس از گذشت ربع قرن از انقلاب فرهنگی – سیاسی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است . مقاله‌ی حاضر با رویکرد سیاست‌گذاری عمومی،درصدد نقد و بررسی پروژه‌ی اسلامی کردن‌ دانشگاههاست. چارچوب مورد استفاده‌ی این تحلیل،الگوی چند مرحله‌ای‌ سیاست‌گذاری عمومی است،چون روند اسلامی کردن دانشگاه‌ها در طی طول زمان و در مراحل مختلف رخ داده است.این مقاله برای‌ روشن شدن فضای مفهومی بحث،به ناگزیر تاریخچه‌ی مختصری از مقوله‌ی اسلامی کردن،دانشگاهها را ارائه نموده است که طی آن‌ اشاراتی مفید و مختصر به تاریخچه اسلامی کردن علوم در جهان‌ اسلام؛تاریخچه اسلامی کردن دانشگاه‌ها در ایران(البته روند اسلامی سازی دانشگاه ها پس از انقلاب ) دارد.
 نکته‌ی دیگر،بررسی دو نوع گفتمان در روند این اسلامی‌سازی‌ است:گفتمان سیاستی و گفتمان ارشادی که طی آن،به بیانات‌ بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و سپس مقام معظم رهبری در مورد چگونگی برخورد آنها با مقوله‌ی اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها پرداخته‌ است.در نهایت در این مقاله تلاش شده تا پدیده‌ی اسلامی کردن‌ دانشگاه‌ها در ایران بر مبنای مراحل تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد؛ حل‌یابی؛شناسایی راه حل‌ها،تصمیم‌گیری،انتخاب ابزار سیاست‌گذاری،برنامه‌ریزی و تعیین بودجه و آنگاه باز خورد و ارزیابی‌ سیاست اجرا شده.

موضوع: 
اسناد: