مبلغان برتر

سید حامد علیزاده موسوی
ابراهیم سلطانی
محمد مهدی عباسی آغویی
حجت الاسلام والمسلمین عبدالرحیم رضاپور
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا هراتی مطلق
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد واعظ موسوی
حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی
حجت الاسلام والمسلمین محمد غفوری نژاد
حجت الاسلام والمسلمین محمد محمودی
حجت الاسلام والمسلمین علی خادم زاده
حجت الاسلام والمسلمین سید اصغر علوی